Advokátní kancelář
JUDr. Kateřina Skoumalová
Profil advokátky

JUDr. Kateřina Skoumalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku z oboru občanského práva zaměřenou na právní problematiku nájmu bytu složila v roce 2002. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v březnu 2001 byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod reg. č. 9031. Od 1. 4. 2001 zahájila výkon advokátní praxe jako samostatná advokátka a od samého počátku se věnuje zastupování klientů zejména z řad fyzických osob a malých firem. Poskytuje právní pomoc spočívající v konzultacích, právních poradách, sepisech listin a zastupování v řízení před soudy a správními orgány v různých oblastech práva.

 
© 2013 AK JUDr. Kateřina Skoumalová