Advokátní kancelář
JUDr. Kateřina Skoumalová
Odkazy na profesní komory

Česká advokátní komora www.cak.cz
Exekutorská komora www.ekcr.cz
Notářská komora www.nkcr.cz
Odkazy na soudy

Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz
Nejvyšší správní soud ČR www.nssoud.cz
Ústavní soud www.concourt.cz
Užitečné odkazy

Rejstřík podnikatelů ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Živnostenský rejstřík www.zivnostensky-rejstrik.cz
Katastr nemovitostí ČR www.cuzk.cz
Obchodní rejstřík ČR https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene
Adresář soudů http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx
Insolvenční rejstřík https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 
© 2013 AK JUDr. Kateřina Skoumalová