Advokátní kancelář
JUDr. Kateřina Skoumalová
Ceník

Odměna za poskytnutou právní službu se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená vyhláška umožňuje stanovit odměnu mimosmluvně, podle kritérií předpokládaných vyhláškou, kdy rozhodujícím kritériem je cena věci nebo práva či výše peněžitého plnění, jichž se poskytnutá právní služba týká. Celková výše odměny se odvíjí od množství ve věci provedených úkonů.

Naše kancelář preferuje sjednání odměny smluvní, zejména u věcí typově jednodušších. Odměnu s klienty sjednáváme ve smlouvě o poskytnutí právní pomoci, a to buď jako odměnu hodinovou anebo jako odměnu za úkon právní služby v nižší výši než odměna mimosmluvní.

Ke všem provedeným úkonům právní služby účtujeme zvlášť hotové výdaje.

Příklad ceny právní služby:


Vymáhání peněžitého plnění bez exekuce cca 5.000,- Kč
Vymáhání peněžitého plnění v exekuci cca 3.000,- Kč
Sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene 2.000,- Kč – 3.000,- Kč
Advokátní úschova 1.500,- Kč – 2.000,- Kč
Řízení o rozvod manželství cca 3.000,- Kč
Řízení opatrovnické cca 2.000,- Kč
Obhajoba v trestních věcech cca 10.000,- Kč podle počtu úkonů
Sepis obchodních smluv cca 2.000,- Kč
Změny v obchodních společnostech 2.000,- Kč – 3.000,- Kč
 
© 2013 AK JUDr. Kateřina Skoumalová